دوشنبه 11 فروردين 1399   15:31:54
با عنایت به شرایط موجود، دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) می توانند از طریق لینک های موجود در منوی بالا، به محتوای آموزش الکترونیکی دسترسی پیدا کنند