منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اخبار
اسلایدر تصویری
بازديدها
جستجو
زبان ها
زمان ديجيتال سرور
سایر زبان ها
شعار
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
همایش ملی اولین همایش ملی فرماندهی ومدیریت ازمنظرامیرالمومنین امام علی (ع) دانشگاه افسری امام علی (ع) باهمکاری بنیادبین المللی غدیر اولین همایش ملی فرماندهی ومدیریت ازمنظر امیرالمومنین امام علی (ع) رابرگزارمی نماید.لذاازکلیه اندیشمندان اساتید،فرماندهان،مدیران،پژوهشگران ودانشجویان دعوت به عمل می آیدازطریق وبگاه اینترنتی www.cmghad.irمقالات خودراارسال نمایند
دانشگاه افسری امام علی (ع) باهمکاری بنیادبین المللی غدیر اولین همایش ملی فرماندهی ومدیریت ازمنظر امیرالمومنین امام علی (ع) رابرگزارمی نماید.لذاازکلیه اندیشمندان اساتید،فرماندهان،مدیران،پژوهشگران ودانشجویان دعوت به عمل می آیدازطریق وبگاه اینترنتی www.cmghadir.irمقالات خودراارسال نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر